Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/
Meetlijst Voorbeeld
BosgebiedWoeste Wouden
BoseigenaarBosbot
Gemeten doorET
Meetdatum27 juli 2013
Opstand 3F
Oppervlakte632are
BoomsoortGrove den
Aantal geblest95
Aantal gemeten95
Diametergrondvlak in cm (Dg)28,6
Gemiddelde hoogte in meter 21,2
Werkhoutlengte in meter
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m30,652
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m30,631
Volume spilhout boomsoort in opstand in m361,900
Volume werkhout boomsoort in opstand in m359,900

Aantal bomen per diameter

Diameters

DBH Aantal
14 1
17 1
18 3
19 2
20 3
21 4
22 3
23 5
24 7
25 5
26 8
27 4
28 4
29 4
30 6
31 6
32 5
33 5
34 3
35 6
36 5
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1

Proefbomen

Boomsoort Diameter Hoogte
Grove den 280 212
Gemiddelde (m)21,2

Bosbot helpt bij houtmeten

.