Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/

Legenda

Icoon Element Aantal
Bospoel 1
Dode boom 2
Doodlopend dunningspad 2
Habitatboom 2
Holenboom 1
Horstboom 2
Informatie 1
Mierenhoop 3
Nestboom (eekhoorn) 2
Nestboom (vogel) 1
Pad afgesloten 1
QD-boom 2
Reservaat 1
Slagboom 3
Stapelplaats 3
Te ringen boom 1
Toekomstboom 1
Vergrassing 1
Verjonging vrijstellen 3
Vossenhol 1
Wandelpad 1

Iconen van de Maps Icons Collection

Lijnkleur Element
lijnkleur Dunningspaden
lijnkleur Fietspaden
lijnkleur Transportwegen (vrachtwagen)

Bosbot helpt bij houtmeten

.