Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/
Meetlijst Voorbeeld
BosgebiedWoeste Wouden
BoseigenaarBosbot
Gemeten doorET
Meetdatum27 juli 2013
Opstand 3F
Oppervlakte632are
BoomsoortTsuga
Aantal geblest174
Aantal gemeten174
Diametergrondvlak in cm (Dg)19,2
Gemiddelde hoogte in meter 17,6
Werkhoutlengte in meter
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m30,251
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m30,231
Volume spilhout boomsoort in opstand in m343,700
Volume werkhout boomsoort in opstand in m340,200

Aantal bomen per diameter

Diameters

DBH Aantal
11 1
12 2
13 5
14 7
15 12
16 23
17 18
18 21
19 22
20 17
21 13
22 11
23 3
24 3
25 7
26 3
27 1
31 3
32 1
33 1

Proefbomen

Boomsoort Diameter Hoogte
Tsuga 190 176
Gemiddelde (m)17,6

Bosbot helpt bij houtmeten

.