Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/
Meetlijst Voorbeeld
BosgebiedWoeste Wouden
BoseigenaarBosbot
Gemeten doorET
Meetdatum27 juli 2013
Opstand 3F
Oppervlakte632are
BoomsoortInlandse eik
Aantal geblest9
Aantal gemeten9
Diametergrondvlak in cm (Dg)41,1
Gemiddelde hoogte in meter
Werkhoutlengte in meter
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m30,000
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m30,000
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3
Volume werkhout boomsoort in opstand in m30,000

Aantal bomen per diameter

Diameters

DBH Aantal
31 1
32 2
38 1
44 2
45 1
46 1
52 1

Bosbot helpt bij houtmeten

.