Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/
Meetlijst Voorbeeld
BosgebiedWoeste Wouden
BoseigenaarBosbot
Gemeten doorET
Meetdatum27 juli 2013
Opstand 34ABFK
Oppervlakte420are
BoomsoortAmerikaanse eik
Aantal geblest66
Aantal gemeten66
Diametergrondvlak in cm (Dg)38,3
Gemiddelde hoogte in meter 20,4
Werkhoutlengte in meter
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m31,007
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m30,977
Volume spilhout boomsoort in opstand in m366,500
Volume werkhout boomsoort in opstand in m364,500

Aantal bomen per diameter

Diameters

DBH Aantal
17 1
20 2
21 1
22 2
23 2
25 4
26 2
27 2
28 1
29 2
30 2
31 3
32 2
33 2
35 2
36 4
37 2
38 3
39 2
40 2
42 4
43 2
44 2
45 2
46 1
48 2
49 1
50 3
54 1
55 1
56 1
57 1
59 1
66 1

Proefbomen

Boomsoort Diameter Hoogte
Amerikaanse eik 380 237
Amerikaanse eik 380 180
Amerikaanse eik 380 196
Gemiddelde (m)20,4

Bosbot helpt bij houtmeten

.