Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/
Meetlijst Voorbeeld
BosgebiedWoeste Wouden
BoseigenaarBosbot
Gemeten doorET
Meetdatum27 juli 2013
Opstand 10A
Oppervlakte100are
BoomsoortInlandse eik
Aantal geblest3
Aantal gemeten3
Diametergrondvlak in cm (Dg)22,2
Gemiddelde hoogte in meter
Werkhoutlengte in meter
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m30,000
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m30,000
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3
Volume werkhout boomsoort in opstand in m30,000

Aantal bomen per diameter

Diameters

DBH Aantal
15 1
24 1
26 1

Bosbot helpt bij houtmeten

.